Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Zorg op maat

Je bent uniek, maar soms heb je moeite met de hoge eisen van de maatschappij. Misschien heb je wat hulp nodig om zelfstandig te kunnen wonen of werken. Wij helpen je daar graag mee, zodat jij makkelijk je plekje vindt.

Parkub is een zorgbedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen die een grotere afstand hebben tot de maatschappij. Heb jij een verstandelijke beperking, psychiatrische klachten of een andere 'beperking'? Dan wil je, net als andere mensen, ook je kwaliteiten laten zien aan de wereld. Met begeleiding en coaching op het gebied van wonen kun jij ook stralen.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden.

Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

 

Wat is een mentor?

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Er zijn twee soorten mentoren:

  • de professionele mentor: is van beroep mentor en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.
  • de niet-professionele mentor: is vaak een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Maatschappelijk

Op ons kun je rekenen. In alles wat wij doen staan structuur, geborgenheid, regelmaat en rust centraal. Wij hebben namelijk gemerkt dat onze cliënten daar veel baat bij hebben. Maak jij gebruik van onze diensten? Dan respecteren wij jouw behoeften. Samen met jou kijken wij wat je precies nodig hebt en maken vervolgens een zorgplan op maat.


Missie en visie

Onze missie is het ondersteunen van kwetsbare mensen zodat zij hun leven, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen voortzetten. We streven naar een stabiele samenwerking met als doel dat de cliënt zijn eigen regie blijft houden en zich verder kan ontwikkelen. De cliënt is en blijft centraal staan bij zijn eigen ontwikkeling.


Hoe doen we het

Met onze missie en visie als uitgangspunt willen we ons onderscheiden op de markt.

Samen met de cliënt en zijn netwerk gaan we een nauwe en een langdurige samenwerking aan. We focussen ons samen met de cliënt op de mogelijkheden en dat zal altijd ons uitgangspunt zijn. Door ons te verdiepen in de cliënt, met daarbij de nodige creativiteit, realisme en praktische oplossingen leveren we maatwerk. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn hierin betrouwbaar. We kunnen en willen dit ook altijd uitleggen en zijn hierop aanspreekbaar.

Het contact met de cliënt is persoonlijk en samen maken we afspraken over o.a. de vorm en hoeveelheid van begeleiding, bereikbaarheid en wensen. Deze staan in het zorgplan, evalueren we regelmatig en stellen deze zo nodig bij. Ook met het netwerk maken we afspraken. We vinden een open communicatie belangrijk omdat daarmee wederzijdse verwachtingen bespreekbaar zijn.